ધર્મ દર્શન

સુમિત બંસલને પ્રદેશ યુવા મહામંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા

સુમિત બંસલને અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ મહાસભા, ગુજરાત રાજ્યના યુવા મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મહાસભાના રાષ્ટ્રીય યુવા અધ્યક્ષ જે.કે.જૈન અને રાષ્ટ્રીય યુવા મહાસચિવ હરિકૃષ્ણ અગ્રવાલની ભલામણ પર ગુજરાત રાજ્ય યુવા પ્રમુખ વિકાસ બુધિયા દ્વારા બંસલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button