એજ્યુકેશન

સેન્ટ માર્ક્સ હાયર સેકન્ડરી શાળામાં 30 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ એ-1 અને એ-2 ગ્રેડ સાથે મોખરે

સેન્ટ માર્ક્સ હાયર સેકન્ડરી શાળામાં આજ રોજ આવેલ ધોરણ 10નું ખૂબ જ સારું પરિણામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. તે માટે અમારી શાળા ખૂબ જ ગર્વ અનુભવે છે. શાળાના સંચાલક શ્રી બી. વી. એસ. રાવ તથા સુશીલા મેડમ તેમજ આચાર્યાશ્રી ધન્યા પ્રિન્સ તેમજ એકેડેમિક એડમીન શ્રી ડેવિડકુમાર તથા તમામ શિક્ષક ગણની મહેનત દ્વારા અમારી શાળાએ 80 ટકા પરિણામ પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેથી શાળા પરિવાર આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવે છે.

આ સાથે અમારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10 ના તમામ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 30 જેટલાં વિદ્યાર્થીઓ એ-1 અને એ-2માં ગુણાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારી શાળાનો વિદ્યાર્થી જાદવ આકાશ સુરેન્દ્રએ પ્રથમ ક્રમાંક સાથે 98.92 પર્સન્ટાઇલ પ્રાપ્ત કરીને શાળાનું નામ ગૌરવાન્વિત કર્યું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button