હેલ્થ

સુરત મા જિમ સાઇન જિમ નો શુભારંભ કરાયો

સુરત માં ચોથી શાખા નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો અનેક વિધ પ્રવૃત્તિ પ્રવૃતિઓ કરાવવા માં આવે છે સુરત ના પીપલોદ ખાતે જીમશાઈન નામ ના જિમ ની શાખાનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં અનેક સેલિબ્રિટી હાજર રહી જિમ નો શુભારંભ કરાવ્યો હતો

જીમ શાઈન જીમની સુરતમાં ટ્ટોટલ 4 બ્રાન્ચ છે.. આ શાખા મા જિમમાં બોડી બિલ્ડગ ,યોગા ,જુંબા , ઍરોબિક્સ ,વેટલીફ્ટિંગ ટ્રેનીંગ પણ આપવામાં આવે છે સાથે સાથે જીમ માં સર્ટિફાઇડ ટ્રેનર દ્વારા ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે..આ જિમ ના ઓપનીગમાં સોશિયલ મીડિયા માં જેના 1 મિલિયન ઉપર વ્યવર્સ હોય તેવા સેલિબ્રિટી હાજર રહ્યા હતા.

ઉદ્ઘાટન ના દિવસે સભ્ય પદ લેનાર વ્યક્તિઓ ને 50 ટકા ની છૂટ આપવામાં આવી છે..મહત્વ નું છે કે આજ ના સમય માં શરીર ને શુદ્રઢ બનાવવા માટે જિમ ની ખૂબ આવશ્યકતા છે..સહરિર ને શરીર ને સુંદર રાખવા માટે આજ ના સમય માં લોકો મા જિમ નો ઉપીયોગ વધ્યો છે..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button