એજ્યુકેશન

ટીએમ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા કિસના નેચર પાર્કમાં શૈક્ષણિક ફિલ્ડ ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

સુરત: ટીએમ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, સુરત દ્વારા તાજેતરમાં ધોરણ 1 અને ગ્રેડ 2 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે કિસના નેચર પાર્કમાં શૈક્ષણિક ફિલ્ડ ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રાણીઓ પ્રત્યેની ક્રૂરતા અટકાવવાના મહત્વને ઉજાગર કરવાનો અને તેમના સંરક્ષણના મહત્વને પુનરાવર્તિત કરવાનો હતો.

વિદેશી પક્ષીઓની 45 વિવિધ જાતો અને દરિયાઈ સંસ્કૃતિ અને પ્રાણીઓની 40 અનન્ય પ્રજાતિઓ જોઈને વિદ્યાર્થીઓ અત્યંત ઉત્સાહિત અને ખુશ હતા. વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, પ્રજાતિઓ અને તેમના ઘર વિશે જ્ઞાન મેળવવાની આ એક ઉત્તમ તક હતી.

ટીએમ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, વિદ્યાર્થીઓને એક એવું વાતાવરણ પ્રદાન કરવામાં માને છે જે તેમને શૈક્ષણિક રીતે વિકાસ કરવામાં મદદ કરશે, તેમજ અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓમાં જે વ્યક્તિના સર્વાંગી વિકાસમાં મોટો ફાળો આપે છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button