એજ્યુકેશન

પી.પી.સવાણી યુર્સિનિવટી એસોસિયેશન ઓફ ACCA – UK સાથે મળીને B.Com ( ઓનર્સ ) ACCA – UK અભ્યાસ શરૂ

પી.પી.સવાણી યુર્સિનિવટી એસોસિયેશન ઓફ ACCA – UK સાથે મળીને B.Com ( ઓનર્સ ) ACCA – UK અભ્યાસ શરૂ કરેલ છે . જેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે વૈશ્વિક સ્તરે એકાઉન્ટિંગની પ્રેક્ટિસ મધ્યમ પૂર્વ તથા યુરોપિયન દેશોમાં તક મળી રહેશે .

ACC4 લાયકાત એ મહત્વાકાંક્ષી નાણાકીય વ્યાવસાયિકો માટે વિશ્વની અગ્રણી એકાઉન્ટન્સી લાયકાત છેવિદ્યાર્થીઓને સફળ કારકિર્દી બનાવવા અને ભવિષ્યમાં તે ઓજે સંસ્થાઓ સાથે કામ કરે છે તેનું નેતૃત્વ કરવા માટે કુશળતા , જ્ઞાન અને મૂલ્યો પ્રદાન કરે છે . આ કાર્યક્રમ વૈશ્વિક વ્યાપારી પડકારોને ઉકેલવા માટે વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક ક્ષેત્રપ્રદાન કરવા માટે રચાયેલછે .

આ કોર્સનું અભ્યાસક્રમ માળખું ઈન્ટરનેશનલ ફાઈનાન્સ અને એકાઉન્ટન્સીમાં સરળતાથી કારકિર્દી સુવિધા આપશે અને તેઓને 6 વિષયોની અને વિષય વસ્તુ બનાવવાની વિદ્યાર્થીઓને મુક્તિ માંગીને acc૩ પ્રોફેશનલ લાયકાત પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપશે

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button