એજ્યુકેશન

4200 ગ્રેડ પે જૂની પેન્શન યોજના સહિત પડતર માંગણીઓને લઇ શિક્ષકોની શનિવાર રેલી અને ધરણાં પ્રદર્શન

રાષ્ટ્રીય સયુંકત મોર્ચા દ્વારા જાહેર આંદોલનને પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ સુરત મહાનગર સફળ બનાવશે

સુરત. મહાનગર પાલિકાના શિક્ષકોને 4200/- ગ્રેડ પે, જુની પેન્શન યોજના, સાતમા પગાર પંચનો સંપૂર્ણ અમલ, H.TAT ઓપી, વિદ્યાસહાયક મિત્રોને પુરા પગારમાં સમાવેશ, B.L O. તેમજ શિક્ષણ સિવાયની કામગીરી માંથી મુક્તિ જેવા અનેક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે શનિવારે પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ, સુરત દ્વારા સુરત મહાનગર કક્ષાએ રેલી અને ધરણાં પ્રદર્શન કરી વિરોધ નોંધાવશે.

પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ, સુરત દ્વારા જણાવ્યા મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં વિભિન્ન કર્મચારી સંગઠનો પડતર માંગણીઓને લઇને આંદોલન કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય સયુંકત મોર્ચા દ્વારા આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ આંદોલનને ટેકો જાહેર કરી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરતના તમામ શિક્ષકો પોતાની ન્યાયીક માંગણી 4200/- ગ્રેડ પે, જૂની પેન્શન યોજના,

સાતમાં પગાર પંચના ભથ્થાં, વિદ્યા સહાયક મિત્રો ને પુરા પગારમાં સમાવિષ્ટ કરવા, H TAT ના ઓપી, BLO ની કામગીરી માંથી મુક્તિ, શિક્ષણ સિવાય ની અન્ય કામગીરી માંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ, એકમ કસોટી ના પ્રશ્નો જેવા અન્ય તમામ પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ નિરાકરણ માટે અને પોતાની ન્યાયીક માંગણી બુલંદ રીતે પોહચાડવામાં માટે મહાસંઘ દ્વારા 3-9-22 ના રોજ રેલી, ધરણાં અને કલેકટરશ્રી ને આવેદન આપવું,

તા. 11-9-22 ના રોજ દક્ષિણ સંભાગની રેલી, ધરણાં અને આવેદન આપવું, તારીખ 17-09-22માસ સી. એલ. (શેરી શિક્ષણ, ઓનલાઈન શિક્ષણ, વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ, સેવાકીય કર્યો કરી શકાય), તારીખ 22-09-2022 ના રોજ પેન ડાઉન અને તારીખ 30-09-22 ના રોજ થી અનિશ્ચિત કાલ સુધી હળતાલની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે 3 સપ્ટેમ્બર શનિવારના રોજ પ્રાથમિક શૈક્ષીક મહાસંઘ સુરત મહાનગર ના નેજા હેઠળ તમામ શિક્ષકો રેલી કાઢી અને ધરણાં પ્રદર્શન કરી વિરોધ નોંધાવશે સાથે જ જિલ્લા કલેકટર ને આવેદન પત્ર આપી પોતાની માગણીઓ સ્વીકારવા માંગ કરશે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button