એજ્યુકેશન

પોલીસ મેમોરિયલ ડેની ઉજવણી

સુરત : 21 ઓક્ટોબર એ દિવસ પોલીસ લોકો અને તેમના પરિવારના સભ્યોની ભાવનાઓનું સન્માન કરવામાં મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે જેને ભારતભરમાં પોલીસ મેમોરિયલ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેના સંદર્ભે સુરત અલોહા સેન્ટર ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોલીસ મેમોરિયલ ડે ઉજવણી કરવાનું આયોજન કરાયું. જે નિમિતે વરાછા પોલીસ સ્ટેશન ના કર્મીઓ તથા અધિકારીઓને ગુલાબનું ફૂલ આપીને તથા મીઠાઈ ખવડાવીને તેમનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button