એજ્યુકેશન

પી. પી. સવાણી ચૈતન્ય વિદ્યા સંકુલ અબ્રામાનાં વિદ્યાર્થીઓનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ

સુરતઃ શ્રેષ્ઠ પરિણામોની પરંપરા જાળવતી શિક્ષણ જગતની અગ્રણી એક માત્ર સંસ્થા પી.પી. સવાણી ચૈતન્ય વિદ્યા સંકુલ ( CBSE ) અબ્રામા જ છે. આ વર્ષે પણ તેમણે પોતાની પરંપરા જાળવી અને અહીનાં વિદ્યાર્થીઓએ સફળતાનો પરચમ સમગ્ર સુરત શહેરમાં લહેરાવ્યો છે.

શિક્ષણ જગતની શ્રેષ્ઠ સંસ્થા પી. પી. સવાણી ચૈતન્ય વિદ્યા સંકુલ અબ્રામાનાં વિદ્યાર્થીઓએ CBSE – 2023 ની ધોરણ દશમાંની બોર્ડ પરીક્ષામાં સફળતાનું નવું શિખર જ શેર કર્યું છે. આ સ્કુલનાં તારલાઓએ જ્વલંત સફળતા મેળવી અને પી. પી. સવાણી પરિવારનું નામ સમગ્ર ગુજરાતમાં રોશન કરેલ છે. આ વર્ષે ધોરણ દશમાં કુલ 250 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપેલ હતી. તેમાંથી તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલ છે. સમગ્ર સ્કુલનું પરિણામ ૯૫.૨% છે .

ક્રમ વિદ્યાર્થીનું નામ (સાયન્સ) ટકા ક્રમ વિદ્યાર્થીનું નામ (કોમર્સ) ટકા

૧ શ્રુતિ માથુકીયા ૯૪.૬૦% ૧ ઈશિકા બાલધા ૯૪.૪૦%
૨ નીલ લાઠીયા ૯૪.૦૦% ૨ અંશ ભીમાંની ૯૪.૨૦%
૩ યશ ઠક્કર ૯૩.૦૦% ૩ રુદ્ર ભટ્ટ ૯૩.૮૦%
૪ વંશ શીહોરા ૯૨.૮૦% ૪ હાર્વી મેંડાપરા ૯૩.૬૦%
૫ સ્મિત મારકના ૯૧.૮૦% ૫ આયુષ મેરુલીયા ૯૩.૦૦%
A 1 ગ્રેડ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ ૧૫ છે. A 2 ગ્રેડ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ ૪૪ છે.

આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની સફળતા પાછળ પી. પી. સવાણી પરિવાર, શાળાનાં ઉર્જાવાન આચાર્ય, અધ્યાપકો અને વાલીઓની કઠોર તપસ્યાનું જ પરિણામ છે. જેથી આજે સુરત મહાનગરમાં આ શાળાનું નામ ગુંજતું થઈ ગયું છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને પી. પી. સવાણી પરિવાર, આચાર્ય અને અધ્યાપકો તરફથી ખુબ ખુબ અભિનંદન પાઠવતા હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે કે, જેમણે પોતાની આગવી મહેનત, ખંત અને પ્રતિભાથી આ સ્કુલનું જ નહીં પણ સમગ્ર પી. પી. સવાણી પરિવારનું નામ રોશન કરેલ છે. ખરેખર સફળતા દોડનાં અંતિમ ડગલે જ નથી મળતી પણ પ્રત્યેક ડગલાનો તેમાં હિસ્સો છે. એટલે જ પ્રત્યેક ડગલું જે વિદ્યાર્થીઓએ સમજી વિચારીને પી. પી. સવાણી ચૈતન્ય વિદ્યા સંકુલ તરફ ભર્યું તેની સફળતાતો જ્વલંત રહેવાની જ છે.

શાળા પરિવારના ચેરમેનશ્રી વલ્લભભાઈ સવાણી, સેક્રેટરીશ્રી હર્ષદભાઈ રાજ્યગુરુ , ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રી જૈમીન રાજ્યગુરુ, ડીરેકટરશ્રી પ્રણય જરદોશ, આચાર્યશ્રી હરીશ ચંદ્ર ખીચી તથા શિક્ષકગણ જ્વલંત સફળતા પ્રાપ્ત કરેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓને હાર્દિક અભિનંદન આપી તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભેચ્છા પાઠવે છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button