સુરત

નેક પ્રોટેક્ટરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું

સુરત, હોપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે 200 નેક પ્રોટેક્ટરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રસ્ટના જીજ્ઞેશ ગાંધીએ જણાવ્યું કે ઉત્તરાયણના દિવસોમાં પતંગ અને દોરીના કારણે અનેક લોકો રસ્તા પર અકસ્માતનો ભોગ બને છે અને ઘણી વખત ગળાની નસ કપાઈને લોહી નીકળે છે. આના રક્ષણ માટે હોપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના સભ્યો દ્વારા 200 નેક પ્રોટેક્ટરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને રસ્તા પર દ્વિચક્રી વાહનોને રોકીને નેક પ્રોટેક્ટર લગાવવામાં આવ્યા હતા.

ધ્યાન રાખો કે હોપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ લોકડાઉનના સમયથી સતત જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન પીરસી રહ્યું છે. હવે આ સેવાને ચલાવીને 650 દિવસ પૂર્ણ થયા છે. ટ્રસ્ટનો હેતુ જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરવાનો છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button