ગુજરાત

મુખ્યમંત્રી  ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત વિધાનસભા પોડિયમમાં વિવેકાનંદજીના તૈલચિત્ર સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભાવ વંદના કરી

મુખ્યમંત્રી  ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત વિધાનસભા પોડિયમમાં વિવેકાનંદજીના તૈલચિત્ર સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભાવ વંદના કરી – ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મ જયંતિ નિમિતે પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button