સુરત

ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા ‘ઇમ્પેકટફુલ ડિસીઝન મેકીંગ’વિષે ઇન્ટરેકટીવ સેશન યોજાશે

સુરત. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા બુધવાર, તા. ૧ર ઓકટોબર ર૦રર ના રોજ સાંજે ૬:૦૦ કલાકે સમૃદ્ધિ બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત ખાતે ‘ઇમ્પેકટફુલ ડિસીઝન મેકીંગ’વિષય પર ઇન્ટરેકટીવ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જેમાં નિષ્ણાત વકતા તરીકે વડોદરાના કોર્પોરેટ ટ્રેનર આસ્માની સુર્વે દ્વારા કયારે અને કેવી રીતે અસરકારક નિર્ણય લેવા જોઇએ ? તેના વિષે મહત્વનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે.

હાલ વર્તમાન સમયમાં સમયસર નિર્ણય લેવા અનિવાર્ય બન્યું છે. ઉત્તમ નેતૃત્વ માટે પણ નિર્ણયોને અનુસરવાની શકિત હોવી જોઇએ. આથી આ સેશનમાં ઉદ્યોગ સાહસિકો અને યુવાઓને મહત્વની જાણકારી મળી રહેશે. સેશનમાં ભાગ લેવા માટે ગુગલ લીન્ક https://bit.ly/3SJdy1G પર ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button