એજ્યુકેશન

શહેરમાં કાર્નિવલ ‘હાફ ટિકિટ’ શરૂ થઈ

સુરત, છેલ્લા 8 વર્ષથી ચાલી રહેલ, હાફ ટિકિટ બાળકો માટે કુલ 40 પ્રવૃત્તિઓ ઓફર કરે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે નાના બાળકોને પણ નાતાલના દિવસે નવો પરિપ્રેક્ષ્ય મળે અને મોટા બાળકો નવા વર્ષની પાર્ટી અને અનેક પ્રવૃત્તિઓ સાથે નાતાલની ઉજવણી કરે. પરંતુ નાના બાળકોનું શું? અને આ વિચારને પગલે આ વર્ષે 26મી ડિસેમ્બર સુધી જમનાબા પાર્ટી પ્લોટ- વેસુ ખાતે હાફ ટિકિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેનો આજથી પ્રારંભ થયો હતો.

જેમાં ફ્રી એજ્યુકેશન વર્કશોપ, ફ્રી ફિલ્મ સહિત કુલ 40 પ્રવૃતિઓ છોટા ભીમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેનું આયોજન અમિતભાઈ મિસાણી અને તેમના ભાગીદાર દીપકભાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભણતરની સાથે બાળકોની પ્રવૃત્તિ અને શિક્ષણ પર ભાર આપવાનો છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button