સુરત

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરતના પ્રમુખ તરીકે ગુજરાત ના જાણીતા મેડીકોલીગલ એક્સપર્ટ ડૉ. વિનેશ શાહ ની વરણી

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત ની નવી કારોબારી રચાઈ

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત ૧૫ ઓક્ટોબર ના રોજ મળેલી વાર્ષિક સાધારણ સભામા સર્વાનુમતે ૨૦૨૨-૨૪ ની નવી કરોબારી જાહેર કરવામા આવી. જેમા પ્રમુખ તરીકે ગુજરાત ના જાણીતા મેડીકોલીગલ એક્સપર્ટ ડૉ. વિનેશ શાહ ની વરણી કરાઈ.

આ ઉપરાંત આઈ.પી.પી ડૉ. શૈલેષભાઈ શાહ ,મંત્રી મનુકાંત ઝોટા, ખજાનચી ડૉ. દર્શન વાડેકર અને ડૉ. વિશાલ શાહ , ઉપપ્રમુખ ડૉ. અલ્પેશ શાહ અને ડૉ. હિરલ શાહ, સહ મંત્રી ડૉ. મલય પારેખ, સહ ખજાનચી ડૉ. વિતરાગ શાહ, મદદનીશ મંત્રી ડૉ. જોય ચોકસી તથા એક્ઝીક્યુટીવ કમિટી માં ડૉ. રીકીન શાહ, શ્રી નિરલ ઝોટા, ડૉ. પ્રિયાંક શાહ, ડૉ. ટીના શાહ , ડૉ. રાજવી શાહ, ડૉ. કાજલ શાહ, ડૉ. નીમા શાહ, ડૉ. માનસી શાહ, ડૉ. રાજેશ જૈન, ડૉ. પરીન શાહ, ડૉ. સૃજલ શાહ, ડૉ. ઉત્સવ શાહ ,ડૉ.જીનય શાહ

તથા સલાહકાર ડૉ. જીતુભાઈ શાહ અને ડૉ. મનોહર ગેમાવત નિમાયા. નવી કારોબારી નો અનાવરણ કાર્યક્રમ ગ્લોરીયસ હોટલ ખાતે યોજાયો જેમા ડૉ. જીતુભાઈ શાહ, ડૉ. શૈલેષભાઈ શાહ, શ્રી નીતિનભાઈ અદાણી વિગેરે જૈન શ્રેષ્ઠીઓએ હાજરી આપી. સમારોહ મા જેડીએફ ના કર્મચારીઓનુ સન્માન કરાયુ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button