સુરત

આજથી RTE હેઠળ પ્રવેશ પ્રક્રિયા, જાણો સુરતની કેટલી શાળાઓમાં કેટલી બેઠકો

રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) અંતર્ગત ધોરણ 1 માં મફત ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા બુધવારથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વર્ષે સુરત શહેરની 919 શાળાઓમાં RTE હેઠળ ધોરણ 1માં 8 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ હેઠળ, રાજ્ય સરકારે નોન-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ધોરણ 1 માં વિદ્યાર્થીઓને મફત પ્રવેશ આપ્યો છે. ગત વર્ષે પણ કોરોના સમયગાળા દરમિયાન 8 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે પણ RTE હેઠળ ધોરણ 1 માં મફત પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા બુધવાર 30 માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે.

આ વર્ષે પણ સુરત શહેરની 919 શાળાઓમાં 8 હજારથી વધુ બેઠકો માટે ફોર્મ ભરાશે. વિદ્યાર્થીઓ આગામી 11મી એપ્રિલ સુધી ફોર્મ ભરી શકશે. આ પછી 17, 18 અને 19 એપ્રિલે દસ્તાવેજો અપડેટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. આમાં જો વાલીઓએ આવકના દાખલામાં, સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવામાં કે કોઈ દસ્તાવેજમાં ભૂલ કરી હશે તો તેઓ ત્રણ દિવસમાં તેને સુધારી શકશે.

આવક કે જાતિ પ્રવેશ આપવાનો બાકી હોય તો રજુ કરી શકો છો. ગત વર્ષે અનેક ફરિયાદો આવ્યા બાદ એક અલગ દિવસની રાહત આપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે ફરી આવું ન બને તે ધ્યાનમાં રાખીને ત્રણ દિવસ અલગથી આપવામાં આવ્યા છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button