બિઝનેસસુરત

વિન સ્પોર્ટ્સ દ્વારા ઉદ્યોગસાહસિકો માટે નેટવર્ક મીટનું આયોજન થયું

સુરત: વિન સ્પોર્ટ્સ દ્વારા તાજેતરમાં સુરતના ક્રિકેટપ્રેમી સાહસિકો માટે એક અનોખી નેટવર્કિંગ મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મીટમાં 16 સાહસિકોએ પાંચ મિનિટમાં તેમના સાથી ક્રિકેટ મિત્રોને તેમની બિઝનેસ યોજનાઓ સમજાવી હતી. આ ઇવેન્ટ વર્કસ્પેસ કંપની સિટાડેલ ટાવર્સમાં યોજવામાં આવી હતી જે એક સહ-કાર્યકારી જગ્યા છે જે વ્યાવસાયિકોને તેમનો વ્યવસાય કરવા માટે ખાનગી કેબિન, કોન્ફરન્સ રૂમ, વાઈ-ફાઈ સુવિધાઓ અને કાફેટેરિયા પ્રદાન કરે છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button