સુરત

સુરતની અતુલ બેકરીને ઇમર્જિંગ F&B બ્રાન્ડ માટે TPCI રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ નેશનલ એવોર્ડ એનાયત થયો

ટ્રેડ પ્રમોશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા (TPCI) દ્વારા આપવામાં આવેલ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ઇમર્જિંગ F&B બ્રાન્ડ એવોર્ડ જીતીને ગુજરાત સ્થિત અતુલ બેકરીએ તેની કેપમાં વધુ એક પીંછું ઉમેર્યું છે. ભારત સરકારના MSME મંત્રી નારાયણ રાણેની હાજરીમાં દિલ્હીમાં આયોજિત MSME એક્સ્પોર્ટ એક્સેલન્સ એવોર્ડ સમારોહ 2022માં અતુલ બેકરીના સ્થાપક અતુલ વેકરિયાને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

ગુજરાતની સૌથી પ્રિય બેકરી બ્રાન્ડના ચેરમેન અતુલ વેકરીયાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ એવોર્ડ વિશ્વભરના ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત અને સ્વાદીસ્ટ વ્યંજન પહોંચાડવાના તેના ગ્રાહક પ્રત્યેના પ્રાથમિક અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button