એજ્યુકેશનસુરત

ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, ઉગતના વિદ્યાર્થીઓએ સ્પીડ સ્કેટિંગ સ્પર્ધા 2023-24માં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા

સુરત : સી.બી.એસ.ઈ બોર્ડ વેસ્ટ ઝોન સ્પીડ સ્કેટિંગ સ્પર્ધા ૨૦૨૩-૨૪, અનુક્રમે તારીખ ૨૦,૨૧ અને ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ દરમ્યાન આઈ.ઈ.એસ પબ્લિક સ્કૂલ, ભોપાલ(એમ.પી) દ્વારા યોજવામાં આવેલ હતી. આ સ્પર્ધા અનુક્રમે ઈનલાઈન અને ક્વૉર્ડ એમ બે કેટેગરીઓમાં યોજવામાં આવેલ હતી. આ સ્પર્ધામાં રાજસ્થાન, ગુજરાત તેમજ મધ્ય પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાંથી કુલ ૧૦૦ થી ૧૨૦ શાળાઓએ ભાગ લીધેલ હતો.

ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ઉગત-કેનાલ રોડ નાં સી.બી.એસ.ઈ બોર્ડનાં ધોરણ-૫ માં અભ્યાસ કરતાં અંગદ પાંડે અને ધોરણ- ૮ માં અભ્યાસ કરતાં જનિત જોષીએ અનુક્રમે U-૧૨ કવૉડ અને U-૧૪ કવૉડ કેટેગરીમાં ભાગ લીધેલ હતો.

આ સ્પર્ધાનાં પરિણામ રૂપે અંગદ પાંડેએ ૩૦૦મી. અને ૫૦૦મી. સ્પીડ સ્કેટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી તેમજ જનિત જોષીએ ૩૦૦મી. અને ૧૦૦૦મી. સ્પીડ સ્કેટિંગમાં અનુક્રમે ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરી શાળાનું નામ રોશન કર્યું હતું. આ સિદ્ધિનો તમામ શ્રેય શાળાનાં સ્કેટિંગ કોચ પરેશ કોઠારી, શાળાનાં સ્પોર્ટ્સ કો-ઓર્ડીનેટર, ને જાય છે; શાળાનાં મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી કિશનભાઈ માંગુકિયા, કેમ્પસ ડાયરેકટર આશિષ વાઘાણી તથા પ્રિન્સિપાલ તૃષાર પરમાર જેમણે વિજેતા થયેલ વિદ્યાર્થીમિત્રોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું તેમજ તેઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી કે તેઓ આવી જ રીતે આગળ વધતા રહે અને શાળાનું નામ રોશન કરતાં રહે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button