બિઝનેસસુરત

સ્પાર્કલ પ્રદર્શનને જબરજસ્ત પ્રતિસાદ, આજે છેલ્લો દિવસ

જળાઉ કુંદન પોલ્કી જ્વેલરી તથા વિકટોરિયન અને ઓપન સેટીંગવાળી જ્વેલરીનું પણ પ્રદર્શન કરવામાં આવી

સુરત : ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી અને સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર દ્વારા તા. રપ, ર૬ અને ર૭ ઓગષ્ટ, ર૦ર૩ દરમ્યાન સવારે ૧૧:૦૦ થી રાત્રે ૮:૦૦ કલાક સુધી પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ, અઠવા લાઇન્સ, સુરત ખાતે ‘સ્પાર્કલ ઇન્ટરનેશનલ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી પ્રદર્શન– ર૦ર૩’યોજાયું છે, જેને લોકોનો જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહયો છે. રવિવારે પણ સવારે ૧૧:૦૦ થી રાત્રે ૮:૦૦ કલાક સુધી આ પ્રદર્શનની મુલાકાત લઇ શકાશે.

સ્પાર્કલ એકઝીબીશનમાં ભાગ લેનારા જ્વેલર્સોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના દ્વારા નવા રિયલ રૂબી (બર્મા રૂબી) અને રિયલ પોલ્કીમાં હાઇ કવોલિટી સાથેની જ્વેલરી પ્રદર્શનમાં મુકાઇ છે. બ્રાઇડલ માટે નવી ટ્રેન્ડીંગ જ્વેલરીનું પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહયું છે. કલર સ્ટોન સાથેની જ્વેલરી તેમજ હાઇ રેન્જ બ્રાઇડલ કલેકશન ગ્રાહકોને જોવા મળી રહયું છે. આ ઉપરાંત લેબગ્રોન, લાઇટવેટ જ્વેલરી અને હેરીટેજ જ્વેલરી પ્રદર્શિત થઇ રહી છે. ગ્રાહકો દ્વારા પ્રદર્શનમાં મુકાયેલી જ્વેલરી ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહી છે અને તેઓનો ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહયો હોવાનું જ્વેલર્સોએ જણાવ્યું હતું.

જ્વેલર્સોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પોલ્કીનું પણ નવું કલેકશન ગ્રાહકોને આકર્ષી રહયું છે. જ્વેલર્સ દ્વારા કેટલાક સિંગલ પીસ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે, જે ગ્રાહકો માટે વધારે આર્કષણ ઉભું કરે છે. આ ઉપરાંત હેરીટેજ જ્વેલરી અને સિલ્વર જ્વેલરીને પણ ગ્રાહકો પસંદ કરી રહયા છે. સ્પાર્કલ પ્રદર્શનમાં ઇન્ડો ઇટાલિયા જ્વેલરીને નવા સ્વરૂપ તરીકે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તદુપરાંત રોઝ ગોલ્ડ જ્વેલરી, જળાઉ કુંદન પોલ્કી જ્વેલરી તથા વિકટોરિયન અને ઓપન સેટીંગવાળી જ્વેલરીનું પણ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહયું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button