સુરત

વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરીયાએ માન દરવાજા ટેનામેન્ટના રહીશોની મુલાકાત લઇ તેમના પ્રશ્નો સાંભળ્યા

ત્રાહિત મહિલાઓએ રડતા રડતા પોતાની આપવીતી વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરીયાને સંભળાવી

સુરતઃ માન દરવાજા ટેનામેન્ટ ખાલી કરાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરતા ત્યાંના રહીશોની માંગણીઓ બાબતે ત્યાંના સ્થાનિકોએ વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરીયાનો સંપર્ક સાધતા નેતા વિપક્ષે ત્યાં રૂબરૂ લોકોની મુલાકાત લીધી અને તેમની રજૂઆતો સાંભળી હતી. મહિલાઓ રજુઆત કરતા કરતા રડી પડી અને તેમનું કોઈ સાંભળતું ન હોવાની રાવ કરી હતી.

આ સંદર્ભે પાયલ સાકરીયાને રજુઆત કરતા સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, ટેનામેન્ટના લોકોની માંગણી છે કે જ્યાં સુધી રીડેવલપમેન્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને માસિક ભાડું પુરુ પાડવામાં આવે અથવા તો રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

પાયલ સાકરીયાએ તેમની રજૂઆતો સાંભળી અને વિપક્ષ તરીકે તેમના વતી રજુઆત કરવા ખાતરી આપી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button