એજ્યુકેશન

એરેના એનિમેશન સુરતને એનિમેશન VFX કેટેગરીમાં તેના વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિઓ બદલ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો

એરેના એનિમેશન સુરતને એનિમેશન VFX કેટેગરીમાં તેના વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિઓ બદલ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. એનિમેશન vfx ક્ષેત્રે આ એક મોટી સફળતા છે અને અમને આશા છે કે આ સફળતા ગેમિંગ, એનિમેશન અને વિઝ્યુઅલ ઈફેક્ટ્સમાં રસ ધરાવતા અન્ય વિદ્યાર્થીઓને એરેના એનિમેશન સુરતમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.

એરેના એનિમેશન ક્રિએટીવ માઇન્ડ ગુજરાત સ્પર્ધા 2023
સુરત સિટીલાઇટ અને અડાજણ સેન્ટરે 15 એવોર્ડ જીત્યા છે સુરતની આ ખૂબ જ મોટી સફળતા છે કે સુરતના વિદ્યાર્થીઓ એનિમેશન vfx કારકિર્દીમાં વધુ સંકળાયેલા છે અને એરેના એનિમેશન સુરત એનિમેશન vfx ક્ષેત્રે ખૂબ જ મજબૂત રીતે શિક્ષિત કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

અમને એ જાહેરાત કરતા ગર્વ થાય છે કે અમારા એરેના એનિમેશન સુરતના વિદ્યાર્થીને એનિમેશન અને Vfx ક્ષેત્રે 15 કેટેગરીમાં એવોર્ડ મળ્યો છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button