બિઝનેસસુરત

સુરતમાં ડો. રવિ આર. કુમાર દ્વારા ત્રણ દિવસીય “ટ્રેડર્સ ફેસ્ટિવા 2023” ઇવેન્ટ

સુરત શહેરમાં ત્રણ દિવસીય ટ્રેડર્સ ફેસ્ટિવલ 2023 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજન ડો.રવિ આર. કુમાર દ્વારા સ્ટોક માર્કેટ વિશે જાણકારી આપવામાં આવશે. આ આયોજન સ્ટોક માર્કેટ ટ્રેનિંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ વિષય જાગૃતિ માટે આયોજિત હશે. આ ઇવેન્ટમાં મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવશે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી કેવી રીતે ઇમ્પ્રુવ થશે.

સ્ટોક ટ્રેડિંગ માટે ઉંમરની કોઈપણ સીમા નહીં હોય. આઈ વેન્ટમાં ૫ વર્ષથી ૭૫ વર્ષ સુધીના લોકો મેમ્બર તરીકે ભાગ લઈ શકે છે. આ ઇવેન્ટ કેટીપી સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે જેથી લોકોમાં સ્ટોક માર્કેટીંગ વિશે જાગૃતિ થાય. આ ત્રણ દિવસીય ઇવેન્ટનું આયોજન સુરતના અવધ યુટોપિયામાં કરવામાં આવ્યું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button