સ્પોર્ટ્સ

ગુજરાતની ૧૨મી સ્ટેટ માસ્ટર એકવેટીક ચેમ્પીયશનશીપમાં ધર્મેન્દ્ર સોપારીવાલાએ સ્વીમીંગની ત્રણ સ્પર્ધામાં બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો

સુરતઃ  ગુજરાતની ૧૨મી સ્ટેટ માસ્ટર એકવેટીક ચેમ્પીયશનશીપ-૨૦૨૩ યોજાઈ હતી. જેમાં ધર્મેન્દ્રકુમાર સોપારીવાલાએ ૨૦૦ મીટરની ઈનડીવીડીયુઅલ મીડલ સ્વીમીંગ સ્પર્ધામાં બીજો, ૧૦૦ મીટરની બટર ફલાય સ્પર્ધામાં બીજો તથા સ્ટ્રોક સ્વીમીંગ સ્પર્ધામાં બીજો નંબર મેળવ્યો હતો. જે બદલ ગુજરાત સ્ટેટ એકવેટીક એસોસિયશેન સ્વીમીંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાનું ધારાસભ્ય અરવિંદ રાણાના હસ્તે પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરાયા હતા.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button