એજ્યુકેશન

ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ નાં વિદ્યાર્થીઓની NEET માં અભૂતપૂર્વ સફળતા

સુરત ખાતે જહાંગીરબાદ સ્થિત શાળા ધી રેડીયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલનાં વિદ્યાર્થીઓએ NEET માં માં અભુતપૂર્વ દેખાવ કરીને સર્વોતમ્ પરિણામ મેળવેલ છે. કુલ 50 વિધ્યાર્થી દ્વારા પરીક્ષા આપી હતી અને આ તમામ વિધ્યાર્થી સફ્ર્ળતા પ્રાપ્ત કરી શાળા અને પોતાના માતા પિતા નું નામ રોશન કર્યું હતું વધુમાં શાળાના 6 વિધ્યાર્થી 450 થી પણ વધુ સ્કોર કરી મેડિકલ ક્ષેત્રે પોતાનું ઉજવ્વલ ભવિષય લ્ક્ક્ષ્યાંકિત કર્યું હતું

શાળાનો વિધ્યાર્થી મોહંમદ તોફિક 720 માંથી 634 સ્કોર મેળવ્યો હતો તેજ પ્રમાણે ફ્રેઝ ઉસમાની એ 720 માંથી 629 સ્કોર કર્યો હતો આ ઉપરાંત આ સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીઓ 500 સ્કોર થી વધુ સ્કોર મેળવેલ છે. આ તમામ વિધ્યાર્થી મેડિકલ ક્ષેત્ર વધુ સારી પ્રગતિ સાંધી સમાજને મદદરૂપ થવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ શાળાના તમામ શિક્ષકોના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા

આ શાળાએ આગળનાં બધા રેકોર્ડ તોડીને મોટી સિધ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તે બદલ શાળાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી કિશનભાઈ માંગુકિયા , ડાઇરેક્ટર શ્રી આશિષ ભાઈ વાઘાણી અને શાળા આચાર્ય શ્રી તૃષારપરમાર અને ધર્મેશભાઈ જોષી દ્વારા વિદ્યાર્થી , વાલીમિત્રો તથા શિક્ષકગણને ખુબ ખુબ અભિનંદન પાઠવેલ છે તથા વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં બીજી ઘણી સિધ્ધિઓ હાંસલ કરે તેવી પ્રેરણા આપવામાં આવેલ છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button